CEO StatementGoed presteren in een uitdagende omgeving

Ondanks dat we hardnekkige uitdagingen tegenkomen, zoals moeilijke macro-economische omstandigheden, verhoogde milieuzorgen en sociale onrust, blijft Beiersdorf goede vorderingen maken. De resultaten van 2013 bevestigen dit. We hebben een organische groei van 7% bereikt en marktaandeel behaald in het consumenten segment. We hebben dit bereikt door onze merken te versterken, ons vermogen tot innovatie te verhogen en ons te richten op opkomende markten. De betrokkenheid en toewijding van onze medewerkers hebben eveneens een sleutelrol gespeeld.

Tegelijkertijd met onze groei namen in 2013 ook onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid toe. We richten ons op die zaken, waar we de meeste resultaten kunnen boeken en het grootste verschil kunnen maken: producten, planeet, personeel. Dankzij onze strategie 'We care' blijven we naar betekenisvolle resultaten streven en blijven we de route volgen naar de doelstellingen van 2020.

Het verminderen van de milieu-impact van onze producten

We hebben een lifecycle-analyse uitgevoerd om het milieuprofiel van onze producten beter te begrijpen. De resultaten zijn al vertaald in de gezichtsverzorgingsproducten van NIVEA. Dit is de tweede grote productcategorie waarin we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk hebben verminderd. Deze volgt op de serie NIVEA Body Care, waarin we vorig jaar meer dan 350 ton op het gebruik van plastic hebben bespaard. In aanvulling hierop zetten we ons in om het gebruik van polyethyleendeeltjes in onze producten eind 2015 helemaal te stoppen.

Gericht op energie efficiëntie

Energie-efficiëntie is een integraal onderdeel geworden in onze regionale toeleveringsketen, en we voeren concrete maatregelen uit, zoals de installatie van co-generatiesystemen en de optimalisatie van reinigingsprocessen voor al onze Europese locaties, om energie te besparen. In onze productielocaties wereldwijd stoten we nu 34% minder CO2 uit. Dit is het bewijs dat we wat betreft milieuzaken goed op weg zijn. Zo verhoogden we ook ons gebruik van hernieuwbare energie en beloven we deze strategie verder uit te bouwen. Vanaf 2016 zullen alle Duitse productielocaties en kantoren uitsluitend op hernieuwbare energie draaien - dit betekent bijna 20% van onze productie en 50% van onze kantoren wereldwijd. We hebben onze doelen bijgewerkt voor ons nieuwe productiecentrum in Mexico. We streven naar een LEED-platinaonderscheiding voor gebouwen - een van de hoogste milieucertificaten die voor gebouwen bestaat.

De lancering van 'NIVEA cares for familiy'

Als onderdeel van onze wereldwijde inzet om het leven van een miljoen families te verbeteren, hebben we een sociaal platform voor NIVEA opgericht. 'NIVEA cares for family' wil gezinnen op drie kerngebieden ondersteunen: onderwijs van kinderen, emancipatie van moeders en tijd voor elkaar. We hebben voor een lokale benadering gekozen, zodat we er zeker van zijn dat de juiste hulp bij de juiste mensen terechtkomt. We stimuleren al onze medewerkers actief deel te nemen in hun lokale gemeenschap. Vorig jaar introduceerden we de 'NIVEA-familiedag'. Medewerkers van meer dan 40 landen deden aan dit initiatief mee en boden hun hulp aan gezinnen in nood aan.

Vol vertrouwen vooruit

Het invoeren van onze duurzaamheidsstrategie in het hele concern wereldwijd biedt zowel kansen als uitdagingen. Als we willen doorgaan met het maken van innovatieve, hoogwaardige producten die voldoen aan de behoeften van de klant, dan moeten we tegelijkertijd zorg dragen voor het milieu en sociale waarde hebben. Dit blijkt een enorm uitdagende taak te zijn. Om onze beloften waar te maken moeten we nauw samenwerken met onze partners, of deze nu leveranciers zijn of NGO's. We hebben belangrijke stappen gezet om een sneller, efficiënter en duurzamer bedrijf te worden. Dankzij de volledige inzet van al onze 16.500 medewerkers hebben we dit als één team bereikt. We kunnen trots zijn op de voortgang en resultaten die we tot nog toe hebben gehaald. Zulke cijfers stellen ons in staat om toekomstige uitdagingen met vertrouwen aan te pakken.

Stefan F. Heidenreich
Chief Executive Officer