Onze strategiebij Beiersdorf 'We care.'

At Beiersdorf “We care.“

Onze visie is de nummer één zijn in huidverzorging in de voor ons relevante markten en categorieën. Onze bedrijfsstrategie 'Blue Agenda' bepaalt onze koers naar deze visie. Het versterken van onze merken, het verhogen van onze innovatieve kracht, het uitbreiden van onze aanwezigheid op opkomende markten en het ontwikkelen van toptalent stellen ons in staat de capaciteit van ons bedrijf om te zetten in economisch succes. Via de 'Blue Agenda' kunnen we flexibel, efficiënt en eerlijk over onze waarden zijn.

In een bedrijfsklimaat dat gekenmerkt wordt door economische onzekerheid, sociale druk en milieu-uitdagingen streven we naar groei op een verantwoordelijke manier. Binnen onze duurzaamheidsstrategie 'We care' ondersteunen we onze bedrijfsdoelen, terwijl we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk reduceren. Daarnaast werken we hard om te zorgen dat we iets terug geven aan mensen binnen en buiten het bedrijf.

We hebben een lange en succesvolle staat van dienst in duurzame innovaties, vooral wat betreft de sociale thema's. Als we dit succes willen voortzetten betekent het dat we een stapje verder moeten gaan. Daarom ontwikkelden we in 2011 een strategische structuur en stelden we een meetlat vast waarlangs we onszelf en onze toekomstige prestaties kunnen leggen. We stelden de belangrijkste kwesties die bij onze stakeholders leven, vast en we bepaalden welke aspecten bijdragen aan het succes van het bedrijf. Door onze benadering te concentreren rond drie uitgesproken gebieden - producten, planeet, personeel - zorgen we dat we gefocust blijven op betekenisvolle levering op de lange termijn. Onze strategie is het antwoord op de problemen die we in onze waardeketen zullen tegenkomen -  van de garantie dat we binnen de grondstoffenschaarste kunnen werken via de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers tot het antwoord zijn op de veranderende verwachtingen van de klant.

Producten

  • Grondstoffen: in ons onderzoek, bij de inkoop van grondstoffen en in de ontwikkeling van nieuwe formules en toepassingen nemen we criteria voor duurzaamheid op.
  • Verpakking: we dragen bij aan de besparing van bronnen en middelen door verpakkingen te reduceren en alternatieve, duurzamere verpakkingsoplossingen te ontwikkelen.
  • Betrokkenheid van consumenten: we voeren een actieve dialoog met onze consumenten en moedigen hen aan een duurzamere levensstijl aan te nemen.

Planeet

  • Energie: we proberen op systematische wijze oplossingen te vinden om ons energieverbruik te verlagen en om over te schakelen op milieuvriendelijkere energiebronnen waar dit technisch mogelijk is.
  • Afval: we streven een beleid na van 'voorkomen, verminderen, hergebruiken en recyclen' en werken nauw samen met onze partners in de toeleveringsketen om afval waar mogelijk te identificeren en te elimineren.
  • Water: in de productieprocessen, in gebouwen en op andere gebieden werken we er continu aan om ons waterverbruik te verminderen.

Mensen

  • Gezondheid en veiligheid van de werknemer: we hebben een bedrijfsbreed 'Zero Accidents'-beleid en een proactieve benadering om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers te beschermen.
  • Betrokkenheid van werknemers: we moedigen onze werknemers aan persoonlijk betrokken te raken en we bieden een kader waarin ze kunnen groeien.
  • Sociale verantwoordelijkheid: we steunen lokale en wereldwijde sociale initiatieven die passen bij onze strategische bedrijfsdoelen, waarden en mondiale aanwezigheid.