Onze strategie

We nemen verantwoordelijkheid: “We care”

In een internationaal ondernemingsklimaat dat wordt gekarakteriseerd door economische onzekerheid, sociale onbalans en uitdagingen op het gebied van milieu, streven wij ernaar om op een verantwoordelijke wijze te groeien. Onze 'WE CARE' duurzaamheidsstrategie geeft ons steun bij het nemen van onze verantwoordelijkheid tegenover mens en milieu. Deze strategie omschrijft duidelijke doelstellingen voor ons optreden tegenover de mensen binnen en buiten ons bedrijf waaraan we toegewijd zijn, en tegenover het milieu.

Products

  • Verantwoordelijke Inkoop: We hebben een 'Gedragscode voor Leveranciers' opgenomen in onze leverancierselectie- en -beoordelingsprocessen, en hebben specifieke plannen van aanpak ontwikkeld voor materialen die speciale aandacht vereisen, zoals grondstoffen op palmoliebasis.
  • Grondstoffen: We nemen duurzaamheidscriteria op in ons onderzoek, in de inkoop van grondstoffen, en in de ontwikkeling van nieuwe formules en toepassingen.
  • Verpakking: We dragen bij aan het behoud van hulpbronnen door verpakkingen te optimaliseren en alternatieve, meer duurzame verpakkingsoplossingen te ontwikkelen.

Planeet

  • Energie: We zijn structureel bezig met het ontwikkelen van oplossingen om energieverbruik te verminderen en zetten technologie in om over te schakelen naar milieuvriendelijkere, duurzame energiebronnen.
  • Afval: We streven het idee van 'vermijden, verminderen, hergebruiken en recyclen' na gedurende de gehele levensduur van onze producten en werken nauw samen met onze toeleveringspartners om afval te onderkennen en waar mogelijk te verminderen.
  • Water: We zijn constant bezig om ons waterverbruik te verminderen - in productieprocessen, gebouwen en op andere vlakken - en voeren een actief beleid voor waterrisicobeheer.

People

  • Gezondheid & Veiligheid van ons Personeel: Wij streven naar veilige, eerlijke arbeidsvoorwaarden en een respectvolle samenwerking met alle mensen in onze gehele waardeketen. 
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Onze sociale betrokkenheid reflecteert de strategische doelstellingen en normen & waarden van ons bedrijf en onze merken. Wij steunen behoeftige gemeenschappen en gezinnen door middel van de maatschappelijke sponsoringsinitiatieven van onze merken en ondersteuningsprogramma's op het bedrijfsniveau.

Non-profit Organizations: We believe that an active and open dialogue with NPOs about sustainability is of mutual benefit, and engage with NPOs for instance on the palm supply chain and climate change.