Wij stimuleren pluriformiteit

Als een bedrijf dat over de hele wereld actief is, zien we pluriformiteit als een belangrijke waarde voor ons en de toekomst van ons bedrijf. Onze activiteiten op dit gebied vallen onder het bedrijfsbrede programma 'Eén Team dat Pluriformiteit Belichaamt'.

Pluriformiteitsmanager Géraldine Weilandt draagt de verantwoordelijkheid voor dit programma. Voor haar is pluriformiteit niet alleen een belangrijk element van ons bedrijfsbeleid, maar ook een groeifactor. In dit interview legt ze uit waarom pluriformiteit van belang is voor Beiersdorf.

Interview met Claudia Ardern, Diversity Manager bij Beiersdorf

Pluriformiteit is niet een leuk extraatje; het is een zakelijke noodzaak, een driver voor innovatie en daarom één van de sleutels tot het succes van ons bedrijf.
Claudia Ardern, Diversity Manager bij Beiersdorf

Wat betekent pluriformiteit voor jou?

Voor mij betekent pluriformiteit de volledige integratie van verschillende culturen, ervaringen en mensen. Nog breder gezien gaat het ook om verschillen in perspectief en opvattingen.

Waarom is pluriformiteit in het personeelsbestand zo belangrijk?

Zoals ik het zie zijn dit de drie voornaamste voordelen. Je kunt het volledige potentieel van je mensen aanspreken, want inclusiviteit stimuleert een breder blikveld, openheid voor nieuwe ideeën, innovatie en levenslang leren. Het creëert een sterkere focus op markt en consument, want het helpt je om de consument beter te begrijpen en stelt je in staat om beter door te dringen in demografisch diverse markten. En het biedt je de kans om toegang te krijgen tot de wereldwijde talentenmarkt en die talenten te werven en aan je te binden.

Welke inspanningen om pluriformiteit en onderling begrip te stimuleren heb je gemaakt of ben je bij betrokken geweest?

In mijn rol als Strategic HR Business Partner heb ik de mogelijkheid om het onderwerp pluriformiteit elke dag te onderstrepen als het op werving, ontwikkeling en promotiebeslissingen aankomt. Onze focus is gericht op pluriformiteit van sekse en afkomst. Ik houd onze voortgang ten opzichte van onze doelstellingen in de gaten en doe regelmatig verslag. Ik ben er trots op dat we sinds de lancering van ons actieplan voor pluriformiteit op het gebied van sekse en afkomst veel vooruitgang hebben geboekt.  

Wat heeft jou geholpen in je carrière bij Beiersdorf?

Na de geboorte van mijn twee dochters maakte ik dankbaar gebruik van de Beiersdorf crèche, die een fantastische voorziening is. Dit maakte het een stuk makkelijker om mijn carrière en mijn gezinsleven te combineren. Ook heb ik altijd leidinggevenden gehad die me steunden in het bereiken van mijn carrièredoelen en mijn persoonlijke ontwikkeling aanmoedigden.

Pluriformiteitshandvest

In 2012 tekenden we het Duitse Pluriformiteitshandvest. Dit initiatief streeft ernaar om te zorgen dat pluriformiteit wordt erkend, wordt gewaardeerd en in de Duitse werkcultuur wordt opgenomen - ongeacht geslacht, nationaliteit, etnische achtergrond, religie, beperkingen, leeftijd of seksuele geaardheid.

Er bestaan meerdere soortgelijke handvesten in Europa. Sinds 2010 worden deze handvesten gecoördineerd door middel van een netwerk van de EU door heel Europa.

Vrouwen in leiderschapsposities

Sinds de Duitse wet voor de gelijke aanstelling van vrouwen en mannen voor leiderschapsposities werd aangenomen, is Beiersdorf AG wettelijk verplicht om doelstellingen te formuleren voor het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en in de twee hoogste managementniveaus. Voor de raad van commissarissen geldt een minimumaandeel van 30% mannen en vrouwen.

Onze huidige doelstellingen en termijnen voor het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en de twee hoogste managementniveaus zijn als volgt:

Beiersdorf AG:

Raad van bestuur:                   Aandeel vrouwen minstens 10% op 30 juni 2022 (aandeel aan het einde van december 2017: 0%)
Eerste managementniveau:    Aandeel vrouwen minstens 35% op 30 juni 2022 (aandeel aan het einde van december 2017: 25,7%)
Tweede managementniveau:  Aandeel vrouwen minstens 50% op 30 juni 2022 (aandeel aan het einde van december 2017: 45,9%)

We zullen onze prestaties wat deze doelstellingen betreft uiterlijk voor het einde van het boekjaar 2022 delen op deze website en in onze Verklaring inzake Corporate Government.

Tot 30 juni 2017 golden de volgende doelstellingen:

Raad van bestuur:                      Aandeel vrouwen minstens 10% (aandeel aan het einde van juni 2017: 0%)
Eerste managementniveau:       Aandeel vrouwen minstens 30% (aandeel aan het einde van juni 2017: 23,1%)
Tweede managementniveau:     Aandeel vrouwen minstens 38% (aandeel aan het einde van juni 2017: 43,5%)


Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH:

In de consumentenmarkt is Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH wettelijk verplicht om doelstellingen te formuleren voor het aandeel vrouwen in de raad van bestuur, onder de managing directors, en in de twee hoogste managementniveaus onder het niveau van managing director.

Onze huidige doelstellingen en termijnen voor het aandeel vrouwen zijn als volgt:

Raad van commissarissen:     Aandeel vrouwen minstens 33% op 30 juni 2022
Managing directors:                 Aandeel vrouwen 0% op 30 juni 2022*
Eerste managementniveau:     Aandeel vrouwen minstens 18% op 30 juni 2022
Tweede managementniveau:    Aandeel vrouwen minstens 25% op 30 juni 2022
*Beiersdorf Manufacturing GmbH heeft maar één managing director; deze functie wordt momenteel bekleed door een man.

We zullen onze prestaties wat deze doelstellingen betreft uiterlijk voor het einde van het boekjaar 2022 op deze website delen.

Tot 30 juni 2017 golden de volgende doelstellingen:

Raad van commissarissen:   Aandeel vrouwen minstens 33% (aandeel aan het einde van juni 2017: 33%)
Managing directors:               Aandeel vrouwen 0% (aandeel aan het einde van juni 2017: 0%)*
Eerste managementniveau:   Aandeel vrouwen minstens 8% (aandeel aan het einde van juni 2017: 18%)
Tweede managementniveau: Aandeel vrouwen minstens 19% (aandeel aan het einde van juni 2017: 21%)
*Beiersdorf Manufacturing GmbH heeft maar één managing director; deze functie wordt momenteel bekleed door een man.