Waarom planeet?

Als een op wereldniveau opererend bedrijf zijn we ons er zeer van bewust dat natuurlijke bronnen beperkt zijn. Dit is voor ons nog meer reden om er spaarzaam mee om te gaan in onze dagelijkse activiteiten.  

Energie

De toename van broeikasgassen voedt het proces van klimaatverandering. Ook is de schaarste van fossiele brandstoffen en de toenemende vraag ernaar van invloed op de prijs. Wetgeving en regels om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en ze te vervangen met hernieuwbare energiebronnen hebben ook geresulteerd in hogere energieprijzen. We zijn ervan overtuigd dat ecologie en economie hand in hand gaan. We verbruiken als huidverzorgingsbedrijf al aanzienlijk minder energie dan bedrijven in andere sectoren. Toch zijn we steeds bezig om onze invloed op het klimaat, veroorzaakt door CO2-emissies, te reduceren. Dit verlaagt niet alleen onze kosten, maar maakt ons bedrijf ook flexibeler gezien de toekomstige energie-uitdagingen. We willen dit bereiken door systematisch aan oplossingen te werken. We willen de energie die gebruikt wordt in onze productie- en distributieprocessen verminderen, en waar dit praktisch en technisch haalbaar is, hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

Afval

Tegenwoordig worden in de productieprocessen materialen gebruikt als bestanddelen, materialen gebruikt voor verpakking en materiaal gebruikt om processen te vergemakkelijken. Dit brede scala aan materialen verhoogt de complexiteit van de processen en is moeilijker te recyclen. Parallel hieraan is de groeiende consumentenmarkt verantwoordelijk voor een toename in afvalvolume. Tegelijkertijd eisen meer en meer consumenten producten die minder afval produceren. We zijn ervan overtuigd dat alle onderdelen van onze producten op de meest milieuvriendelijke wijze weggegooid moeten kunnen worden. We streven ernaar het materiaalverbruik en het procesafval tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd willen we de stabiliteit en kwaliteit van onze producten behouden. Afval verminderen is slechts de eerste stap, maar als afval niet voorkomen kan worden, is het doel om het te hergebruiken of te recyclen. Dit stelt ons in staat op een kosteneffectieve en duurzame manier te werken. We streven een beleid na van 'voorkomen, verminderen, hergebruiken en recyclen' en we werken nauw samen met onze partners in de toeleveringsketen om afval waar mogelijk te identificeren en te elimineren. 

Water

Water is een schaars goed. Het percentage beschikbaar en schoon drinkwater is extreem laag. Bovendien zet de toenemende vraag van de groeiende bevolking naar schoon drinkwater en de uitdagingen van de klimaatverandering deze bron enorm onder druk. We zijn ervan overtuigd dat het water dat we in onze processen gebruiken, zo efficiënt mogelijk gebruikt moet worden. We zoeken daarom steeds naar manieren om het waterverbruik te reduceren - zowel in onze productieprocessen als in onze gebouwen en andere consumptiegebieden. Dit is voordelig voor zowel het milieu als ons bedrijf. Om dit te bereiken maken we gebruik van zuiveringstechnieken met de minst mogelijke invloed op het milieu. Waar mogelijk proberen we behandeld afvalwater of proceswater te hergebruiken.