Onze Beloftes voor 2020/2025

Onze duurzaamheidsaanpak is er voornamelijk op gericht om ons in staat te stellen beter op veranderingen te reageren en een toekomstgerichte bedrijfscultuur te creëren. We hebben die kwesties geïdentificeerd die ertoe doen voor onze belanghebbenden, bijdragen aan het succes van ons bedrijf op de lange termijn, en helpen om wereldwijde problemen te bestrijden. Onze ambitieuze beloftes voor 2020/2025 zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat we ons concentreren op die aandachtsgebieden waar wij als bedrijf de grootste impact kunnen creëren. Deze beloftes bieden ons een duidelijke richting en vergen van ons dat we continu blijven streven naar betere prestaties. 

Belofte voor onze Producten

Het is ons doel om voor 2020 minstens 50% van onze inkomsten te verkrijgen uit producten met een verminderde milieubelasting. (Uitgangsjaar 2011)

In 2017 was ruim 23% van onze inkomsten afkomstig van producten met een verminderde milieubelasting. (Uitgangsjaar 2011)

Milieubelastingsbeoordeling is op elk niveau van ons productontwikkelingsproces ingebouwd. We kijken met een kritische blik naar alle aspecten van een product gedurende zijn gehele levensduur, van de selectie van grondstoffen en verpakking, via de productie- en transportprocessen, tot de manier waarop het product uiteindelijk vernietigd wordt.

Onze Scorekaart voor Productduurzaamheid stelt ons in staat om de milieubelasting van onze productverpakkingen en -formules te beoordelen. Enkele van de belangrijke factoren die wij bij Beiersdorf in de gaten houden, zijn de hoeveelheid als duurzaam gecertificeerde grondstoffen, de impact op watergiftigheidsniveaus, de bereikte vermindering in verpakkingsmaterialen en het gebruik van gerecycleerde materialen. De resultaten van de bovengenoemde levensduurevaluaties voor producten worden ook in de scorekaart verwerkt.

Om te worden bestempeld als hebbende een 'verminderde milieubelasting', moet een product een betere algehele score hebben dan het product/de producten die het vervangt. Bij nieuwe producten waarvoor we nog geen referentiescore hebben, gebruiken we vergelijkbare bestaande producten als maatstaaf

Belofte voor de Planeet

We gaan onze energiegerelateerde CO2-uitstoot per gemaakt product met 70% terugbrengen voor 2025. (Uitgangsjaar 2014) 
Ook gaan we voor onze elektriciteit over naar 100% duurzame energiebronnen voor 2020.

27% minder energiegerelateerde CO2-uitstoot per gemaakt product. (Uitgangsjaar 2014)  45% van ons elektriciteitsverbruik in 2017 was afkomstig uit duurzame energiebronnen. 

Onze klimaatdoelstellingen zullen ons helpen om onze CO2-uitstoot over alle drie de aandachtsgebieden consequent en structureel te verminderen. De maatregelen die we hebben geformuleerd voor de vermindering van onze energiegerelateerde CO2-uitstoot (aandachtsgebied 1 en 2) omvatten onder andere energiebesparende maatregelen voor onze productiecentra en een overgang naar duurzame energiebronnen voor de elektriciteitsvoorziening van al onze locaties over de hele wereld.

Om ons te helpen de uitstoot van de goederen en diensten (aandachtsgebied 3) die wij inkopen ook voor 2025 te verminderen, zullen we in 2018 specifieke verminderingsdoelstellingen formuleren en gedetailleerde maatregelen plannen op het gebied van verpakking, grondstoffen, transport, zakelijk reizen, en de leveranciers van onze kant-en-klare producten.

We zijn ook bezig om ons wereldwijde datacollectiesysteem te stroomlijnen en zo onze datadekking over alle categorieën en regio's te verbeteren. Dit zal ons helpen onze controle, prestatiebeheer en externe rapportageprocessen te optimaliseren. Om onbevooroordeelde, goed vergelijkbare data te verkrijgen meten we onze CO2-uitstoot aan de hand van de eisen in het Greenhouse Gas Protocol.

Belofte voor Personen

Het is ons doel om voor 2020 de levens van één miljoen gezinnen te raken en verbeteren. (Uitgangsjaar 2013)

Sinds 2013 hebben we al 840.695 gezinnen gesteund door middel van onze wereldwijde sociale verbintenissen.

Onze belofte om de leefomstandigheden van één miljoen families te verbeteren bestaat uit een kwalitatieve en een kwantitatieve dimensie. Om de daadwerkelijke sociale impact van onze projecten te betalen, nemen we wereldwijde criteria en lokale omstandigheden en behoeftes in gelijke mate mee.

We zijn voornamelijk gericht op sociaal benadeelde gezinnen buiten onze waardeketen om, die we bereiken via donatieprogramma's op bedrijfsniveau en via de maatschappelijke sponsoringsinitiatieven van onze merken.

Door individuele gezinsleden te ondersteunen (door bijvoorbeeld kinderen naar school te laten gaan of moeders sterk te maken) dragen onze projecten bij aan het algehele welzijn van het hele gezin. We verzekeren ons van een effect op duurzaamheid door ons te richten op langetermijnprojecten met betrouwbare lokale partners en door de kwaliteit van onze projecten boven hun kwantiteit te stellen.