Onze commitments voor 2020

Onze benadering van duurzaamheid richt zich in eerste instantie op het flexibel te kunnen reageren op verandering en op het opbouwen van een toekomstgerichte cultuur. De uitdagingen die onze stakeholders belangrijk vinden, zijn geïdentificeerd. Nu kunnen we maatregelen nemen om ons bedrijf ook op de lange termijn succesvol te houden en de problemen wereldwijd gaan aanpakken. Onze ambitieuze doelstellingen voor 2020 zijn zo omschreven dat we ons focussen op gebieden waar we als bedrijf de meeste invloed kunnen uitoefenen. Deze betrokkenheid wijst ons in een duidelijke richting en stimuleert ons om beter te presteren.


Producten


Producten

Tegen 2020 willen we 50% van onze productomzet genereren met een significant verminderde impact op het milieu. (Basis 2011)


Onze manier om de productiebeloften te bereiken:

We hebben in ons productontwikkelingsproces een evaluatie van de milieu-impact van het product opgenomen. De milieu-impact van onze nieuwe producten en herlanceringen worden gemeten langs een vergelijkings- of eerder model. Onze benadering is integraal. Dit betekent dat we ook materialen die bij verkooppunten en bij promoties gebruikt worden, meenemen in de beoordeling.

Met onze scorekaart voor de duurzaamheid van een product meten we de ecologische voetafdruk van onze productverpakkingen en -formules. We bestuderen de belangrijkste elementen zoals de hoeveelheid niet-fossiele bestanddelen, de invloed op watertoxicologie, de vermindering van verpakkingsmateriaal en het gebruik van gerecyclede materialen. Om het label 'aanzienlijk verminderde invloed op het milieu' te verdienen, moeten producten een positieve eindbalans op de scorekaart bereiken.

Om ecologische 'hotspots' in de hele levenscyclus van een product te identificeren, gebruiken we lifecycle-analyses. De inzichten die hieruit naar voren komen, stellen ons in staat onze productscorekaart te verfijnen.

 

Planeet

 

Planeet

Tegen 2020 willen we onze CO2-uitstoot met 30% verminderen per verkocht product. (Basis 2005)


Onze manier om onze planeet-commitments te bereiken:

We hebben de omvang van het in kaart brengen van onze CO2-uitstoot en maatregelen daartegen, uitgebreid: we gaan verder dan onze eigen productiecentra en nemen zaken mee zoals opslag, transport, fabricage bij derden, maar ook woon-werkverkeer van medewerkers en de uitstoot van kantoren.  

We hebben onze ambitieuze doelstellingen opgedeeld in verschillende subdoelstellingen. Zo willen we bijvoorbeeld de transportgerelateerde emissies met 20% verlagen en de uitstoot in onze eigen productiecentra met 50% per verkocht product reduceren. Voor de categorieën waar we geen gegevens van hebben, hebben we de emissieniveaus geschat in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol.  

We zijn bezig met een wereldwijde stroomlijning van onze gegevensverzamelingssystemen om de gegevensdekking in alle categorieën en regio's te verbeteren. Hiermee kunnen we ons controle- en prestatiemanagement en externe verslaggevingsprocessen beter benutten. 


Mensen


Mensen

Tegen 2020 willen we de levens van een miljoen gezinnen bereiken en verbeteren. (Basis 2013)


Onze manier om onze personeels-commitments te bereiken:

Via diverse sociale projecten willen we gezinnen steunen. De projecten richten zich op specifieke lokale behoeften. We bereiken gezinnen via onze merken en onze medewerkers door bijdragen als fondsenwerving voor projecten, vrijwilligerswerk en schenkingen in natura, te leveren.

Door individuele gezinsleden te steunen, bijv. door onderwijs voor kinderen, emancipatie van moeders of bewustwording van gezinsbehoeften, dragen onze projecten bij aan een verbeterd welzijn van het hele gezin. 

Onze aanpak is duurzaam, omdat we ons richten op langetermijnprojecten met betrouwbare lokale partners en omdat we de voorkeur geven aan kwalitatieve in plaats van kwantitatieve projecten.

Duurzaamheidsverslag 2015

Duurzaamheidsverslag 2015

Meer informatie over onze projecten en realisaties in 2015 en de huidige status van onze 2020 commitments op onze internationale website.

Ga naar Beiersdorf.com