Privacy verklaring AVG (alleen Europa)

DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS!

Voor Beiersdorf is niet alleen de zorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. 

1. Algemene informatie

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites en services die verwijzen naar dit beleid.

1.1. Verwerking van persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. dienst naam, adres, e-mailadres, etc.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is: Beiersdorf N.V., De Passage 126-136, 1011 AX Amsterdam, Nederland.

1.3. Rechten van de betrokkene
Als de betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
  • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
  • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer we werken aan uw bovengenoemde recht, kunnen we mogelijk vragen om bewijs van identificatie. Voor meer informatie over hoe we uw data verwerken, zie 3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking.

1.4. Verstrekking persoonsgegevens aan autoriteiten
In geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 sub c AVG (wettelijke verplichting).

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.

We dragen de verzamelde gegevens over aan de toepasselijke interne afdelingen voor de verwerking daarvan en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe serviceaanbieders, opdrachtnemers (bv. hosting, content beheersysteem) in overeenstemming met de beoogde doelen (voor het weergeven van de website en het opzetten van de inhoud ervan).

Het verwijderen van deze log bestanden vindt plaats na 7 dagen.

Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

2.1. Cookies
Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens verzonden naar onze website ('cookie van de eerste partij') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('cookie van derden’).

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie herkent de desbetreffende website dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weergeven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

  • Technische cookies (type A)
  • Functionele en prestatiecookies (type B)
  • Cookies waarbij toestemming vereist is (bv. marketing) (type C)

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die ingesteld zijn en die worden gebruikt in de beschrijving van de tools die op onze websites zijn geïmplementeerd.

2.1.1. Technische cookies (type A)
Technische cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom cookies van de eerste partij. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd.

Technische cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende subpagina's van onze website en dus uw logingegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.

Het gebruik van technische cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen technische cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag
Art. 6  lid 1 sub b AVG (uitvoering van overeenkomst).

2.1.2. Functionele en prestatiecookies (type B)
Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen anonieme informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

De functionele en prestatiecookies zijn zogenaamde "strikt noodzakelijke" cookies zoals beschreven in de ePrivacy Directive 2002.58 EC, en vereisen geen toestemming.

U kan op ieder ogenblik uw cookiesinstellingen aanpassen (activeren of deactiveren).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

2.1.3. Cookies waarbij toestemming vereist is (type C)
Cookies die noch technisch zijn (type A) noch functionele of prestatiecookies zijn (type B), worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, gebruikt, bv. marketingcookies.

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruik van bezoekers van onze website, te benutten om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is.

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijke cookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.1.4. Beheer en verwijdering van alle cookies
U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies meestal niet op uw apparaat worden opgeslagen en/of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook op elk gewenst moment cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U kunt via de helpfunctie van uw browser erachter komen hoe dit allemaal in detail werkt.

Houd er rekening mee dat het deactiveren van cookies in het algemeen kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

2.2. Web Analytics
2.2.1. Google Analytics

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google ('Google'). Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om de geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-maskering). Vanwege de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort op het grondgebied van de EU en de Verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Daarnaast krijgen we informatie over de functionaliteit van onze site (bijvoorbeeld om navigatieproblemen op te sporen). 

Bij de configuratie van Google Analytics hebben wij ervoor gezorgd dat Google deze gegevens als verwerker ontvangt, en deze gegevens dus niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. De configuratie "Google Analytics Advertising Features" is hiervan onafhankelijk en wordt beschreven in de desbetreffende paragraaf hieronder, voor zover deze ook op deze website wordt gebruikt. 

Ontvangers:
Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Informatie over de Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, een algemeen overzicht van de beveiligings- en privacybeginselen van Google Analytics; https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en het beveiligingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Overdracht naar derde landen is mogelijk. Als een passende waarborging zijn we standaard contractuele clausules volgend Art. 46 AVG overeengekomen. Meer informatie hierover is hier gepubliceerd:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-ouside-eu_en .

Verdere ontvangers: We dragen verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor het verwerken en en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Group of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. aanbieders van platform-, hosting-, ondersteunings- en analysediensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor het uitvoeren van analyses). Platform/hosting providers zullen toegang hebben tot persoonsgegevens vanuit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborging zijn wij met deze aanbieders standaard contractuele clausules overeengekomen op grond van Art. 46 AVG met deze aanbieders overeengekomen. Meer informatie hierover is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-ouside-eu_en .

Verwijderen/Bezwaar:
U kunt Google Analytics deactiveren via de Cookie Instellingen.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instellingen te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst)

Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden.

Wettelijke grondslag: 
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

2.3. Sociale Plug-ins
Sociale plug-ins (hierna: ‘plug-ins’) van sociale netwerken worden op onze websites gebruikt, in het bijzonder de knop 'Delen' of 'Delen met vrienden' van Facebook, waarvan de website facebook.com wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, Hanover Quay 5-7, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor Facebook.com in Europa. De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Facebook-logo.

Naast die van Facebook gebruiken we plug-ins van ‘Google+’ (Provider: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), ‘Twitter’ (Provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) en ‘Pinterest’ (Provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS).

Om redenen van gegevensbescherming hebben we bewust besloten om geen directe plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de 'Shariff'-oplossing. Met behulp van Shariff kunnen we zelf bepalen wanneer en of gegevens worden overgedragen aan de exploitant van het desbetreffende sociale netwerk. Om deze reden is er geen automatische gegevensoverdracht naar sociale netwerken zoals Facebook, Google+, Twitter of Pinterest zodra u onze website bezoekt. Gegevens worden alleen naar sociale netwerken verzonden als u actief op de daarvoor bestemde socialenetwerkknop klikt. In dat geval brengt uw webbrowser een verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Door op de betreffende knop te klikken (bijv. 'Doorgeven', 'Delen' of 'Delen met vrienden'), gaat u ermee akkoord dat uw browser een koppeling naar de servers van het desbetreffende sociale netwerk tot stand brengt en gebruiksgegevens zal verzenden naar de toepasselijke exploitant van het sociale netwerk en vice versa. We hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld.

De aanbieder van het sociale netwerk slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) ten behoeve van de weergave van op de vraag toegesneden advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De gegevens worden overgedragen ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en of u bij deze provider aangemeld bent. Als u bij de plug-inprovider aangemeld bent, worden uw gegevens die bij ons worden verzameld, rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en zij deelt deze met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat uw profiel wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, zoals hieronder vermeld. Zij zullen u ook aanvullende informatie verstrekken over uw rechten in dit verband en over het instellen van opties om uw privacy te beschermen.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en ook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy.  

c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, VS; http://about.pinterest.com/privacy/.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland;http://www.xing.com/privacy

e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

f)  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

g)   Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White Bear Yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, Engeland, EC1R 5DF, Verenigd Koninkrijk; https://flattr.com/privacy.

2.4. YouTube-Video’s
We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en ze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeveiligingmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze af te spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in de volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die worden vermeld in onderdeel 2 van dit privacybeleid verzonden. Dit is onafhankelijk van of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van adverteren, marktonderzoek en/of het vraaggericht ontwerpen van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op de vraag toegesneden advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen:

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy; Overdracht naar derde landen is mogelijk. Als een passende waarborging zijn er contractuele clausules uit Art. 46 AVG van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu_en .

2.5. Internetreclame
2.5.1. Campaign Manager (voorheen DoubleClick)
Deze website maakt tevens gebruik van het online marketinginstrument Campaign Manager van Google. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor gebruikers relevant zijn, prestatierapporten van campagnes te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden in welke browser welke advertenties weergegeven worden en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Campaign Manager cookie-ID’s gebruiken om conversies te verzamelen die aan advertentieverzoeken gerelateerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een Campaign Manager-advertentie ziet en later de website van de adverteerder met dezelfde browser bezoekt en er iets koopt. Volgens Google bevatten Campaign Manager-cookies geen persoonlijke informatie.

Uw browser brengt automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand zodra onze website wordt bezocht. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google door middel van dit instrument zijn verzameld en we informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

Daarnaast geven Campaing Manager-cookies (voorheen DoubleClick Floodlight-cookies) ons de mogelijkheid om erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) hebt uitgevoerd nadat u een van onze video-/display-advertenties op Google of andere platforms via Campaign Manager hebt bekeken of op een koppeling heeft geklikt (conversietracering). Campaign Manager gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u interactie op onze website(s) hebt gehad en om u later gerichte advertenties te kunnen sturen.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt: a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen; b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij  deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link http://www.google.nl/settings/ads/plugin e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de websites verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder ‘Display settings’, ‘Extension for Campaign Manager deactivation’ via https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=nl.

Meer informatie over Campaign Manager van Google is beschikbaar via https://www.google.nl/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals over het verwerken van gegevens in het algemeen via Google: https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy; daarnaast kunt u meer informatie vinden op de website van het Network Advertising Initiative (NAIt ) via http://www.networkadvertising.org. Overdracht naar derde landen is mogelijk. Als een passende waarborging zijn er contractuele clausules uit Art. 46 van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Gebruikte cookies: type C. Voor meer informatie, zie het Cookie-onderdeel.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.6. Google Tag Manager

Informatie/doel:

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er geen persoonsgegevens worden opgeslagen. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen als dat nodig is. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau is geïmplementeerd, blijft deze geldig voor alle tracking tags als ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Ontvangers:

Derde partij informatie: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland. Overdracht naar derde landen is mogelijk. Als een passende waarborging zijn er contractuele clausules volgend Art. 46 AVG van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Wettelijke grondslag:

Art 6 (1) f AVG (gerechtvaardigd belang)

2.7. Captchas

Deze website gebruikt in specifieke gevallen Google ReCAPTCHA v2 om het gebruik van tekstvelden door geautomatiseerde programma’s/bots te vermijden. Het helpt om de veiligheid van onze website te ondersteunen en SPAM voor de gebruikers te vermijden. Dit is ook ons legitieme belang en voldoen aan onze wettelijke verplichting.

De verzamelde gegevens zijn hard- en software informatie, zoals apparaat- en applicatiegegevens en het resultaat van integriteitscontroles. Deze gegevens worden verzonden naar Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland. De gegevens worden niet door Google gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie vindt u in hun privacybeleid: https://policies.google.com/privacy . Meer documentatie is hier te vinden: https://developers.google.com/recaptcha https://www.google.com/recaptcha/admin/create Overdracht naar derde landen is mogelijk. Als een passende waarborging zijn er contractuele clausules uit Art. 46 van toepassing. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub c AVG (als verwerking is ter naleving van een wettelijke verplichting).
Art. 6 lid 1 sub f AVG (als verwerking berust op gerechtvaardigd belang ). 

3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)

In aanvulling op het louter informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende andere diensten aan, waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.

Indien we gecontracteerde dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod gebruiken of als we deze voor advertentiedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder gedetailleerd over de desbetreffende processen informeren.

Externe dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd; ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

We kunnen ook jouw persoonlijke data delen met derden wanneer we promoties, sweepstakes, overeenkomsten of gelijkwaardige diensten in samenwerking met partners, aanbieden. Verdere informatie hierover kan worden verkregen op het moment dat u de data verstrekt of in de omschrijving van de diensten hieronder.

In tegenstelling tot 1.2 Verwerkingsverantwoordelijke, in sommige gevallen is een Beiersdorf bedrijf Verwerkingsverantwoordelijke voor de beneden omschreven diensten, welke reeds genoemd zijn als onderdeel van de communicatie. Als een referentie daarom is gemaakt bij secties van dit privacybeleid, bijvoorbeeld door middel van een link, en een Verwerkingsverantwoordelijke is al genoemd, bijvoorbeeld in de voetnoot of handtekening van een email of campagne kaart, is deze persoon de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met Art. 4 sub 7 AVG.

Als onze dienstverleners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, zullen we u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de dienst hieronder informeren.

3.1. Contact/Communicatie/Samenwerking

Doel/Informatie
Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of een contactformulier op onze website, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan weer nadat de opslag niet langer nodig is (gewoonlijk na een jaar) of beperken het verwerken ingeval wettelijke bewaarplichten of verjaringstermijnen in acht moeten worden genomen.

Bij het verwerken van data voortkomend uit communicatie, hebben we legitieme interesse in het verwerken van deze data in navolging van wettelijke verplichtingen, voor interne verificatie of in navolging van het respectievelijke communicatie-verzoek.

Ontvangers
Om terrorisme tegen te gaan, zijn we wettelijk verplicht om een vergelijking met de sanctielijst uit te voeren. Daarom verwerken we uw gegevens ook om zo in wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen in vergelijken met deze lijsten. Verder verwerken w uw data in de Beiersdorf Groep voor het voorkomen en onderzoeken van criminele overtredingen en ander wangedrag, het beoordelen en controleren van risico's is voor interne communicatie en voor overeenkomende administratieve doeleinden. Wanneer u een zakelijke partner bent, controleren we regelmatig uw ckedietwaardigheid in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij het overeenkomen van overeenkomsten). Onze legitieme interesse is in het minimaliseren van financiele risico's. Voor dit doeleinde werken we samen met krediet bureaus van welke we de benodigde informatie ontvangen. Voor dit doeleinde zullen we uw naam en contact gegevens delen met de krediet bureaus.

Wanneer u een zakelijke klant of partner bent, is het mogelijk nodig om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan toekomstige kopers als onderdeel van een bedrijfstransactie. In het kader van due diligence, wordt gewoonlijk geanonimiseerde data verwerkt. Echter, het is mogelijk nodig in specifieke individuele gevallen om persoonlijke data te verwerken. Onze legitieme interesse ligt bij de uitvoering van de bedrijfstransactie.

We dragen de verzamelde gegevens over voor verwerking naar de relevante interne afdelingen en naar andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of naar externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. hosting, call center-dienstverleners) overeenkomstig de beoogde doelen (voor het leggen van contacten en klantenservice). Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Verwijdering/Bezwaar
We verwijderen de data voortkomend uit deze context wanneer opsla niet meer nodig is, tenzij wettelijk voorgeschreven behoud verplichtingen bestaan of periodes van beperkingen in acht gehouden moeten worden.

In het geval van consument vragen via ons interne consument management tool wordt de persoonlijke data gewoonlijk verwijderd na een jaar. Als uitzondering wordt de data langer bewaard wanneer de data nodig is voor het vaststellen, uitwerken en verdedigen van wettelijke claims.

U kunt bezwaar aantekenen met betrekking tot deze processen onder de vereisten in 4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub b AVG (als verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of situatie gelijk aan dat van een overeenkomst).
Art. 6 lid 1 sub c AVG (als verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting).
Art. 6 lid 1 sub f AVG (als verwerking berust op gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven).

 

3.2. Nieuwsbrief

Doel/Informatie 
De nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de geselecteerde Beiersdorf-merken. Door u op de nieuwsbrief te abonneren ontvangt u gepersonaliseerde informatie over de producten, diensten of suggesties voor deelname aan acties, zoals prijsvragen of producttesten via e-mail.

Met uw aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief die is afgestemd op uw behoeften (wanneer de nieuwsbrief is ‘gepersonaliseerd’, 'geindividualiseerd', of 'customized'). We evalueren uw aankoop- en klikgedrag op onze websites of binnen de nieuwsbrief om de voor u relevante informatie te verzamelen. 

Tevens maken we gebruik van remarketing om u de relevante internetreclame te tonen.  

Ontvangers 
De gegevens zullen aan ons klantenmanagementplatform worden gezonden en deze dienstverleners hebben mogelijk tevens toegang ter ondersteuning en implementatie van de nieuwsbrief. Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Verwijdering/Terugtrekking
Deze verzamelde gegevens worden automatisch na 24 maanden verwijderd indien ze niet langer op de nieuwsbrief reageren, bijv. open (inactiviteit). Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u te zich op elk gewenst moment afmelden. Klik op de link die elke nieuwsbrief bevat, waarna u door het afmeldproces wordt geleid of u kunt u ook afmelden door ons een e-mail te sturen.

Wanneer uw profiel niet geverifieerd is gedurende het zogenoemde dubbele 'opt-in' proces, zal je profiel binnen hoogstens 6 maanden worden verwijderd.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

3.3. Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)

Doel/Informatie
Wanneer u deelneemt aan sweepstakes, enquêtes of vergelijkbare acties, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om de campagne uit te voeren. Voor verdere informatie over de doeleinden daarvan verwijzen wij u naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. U bent niet verplicht uw persoonsgegeven te verstrekken. Indien uw gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet aan de actie deelnemen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens voor verwerking over aan de relevante interne afdelingen en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, verzending, aanbieders van verwerkingsdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (voor de uitvoering van de actie). Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Verwijdering
Uw gegevens worden na de uiteindelijke verwerking van de actie verwijderd (zie voorwaarden voor deelname), tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub b AVG (situatie vergelijkbaar met contract).

3.4. Mailings per post

Doel/Informatie
Als geselecteerde klant en consument ontvangt u ook individuele productinformatie, aanbiedingen en productmonsters per post (brief). Dit is een speciale vorm van direct marketing, die ook ons legitieme belang is en die de loyaliteit van klanten en consumenten versterkt door de klant/consument exclusieve informatie te verstrekken.

Ontvangers
We dragen de verzamelde gegevens over aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. klanten/dienstverleners op het gebied van consumentenbeheer, marketingbureaus, leveranciers van postdiensten) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (mailings per post). Platform/hosting leveranciers zullen toegang hebben tot persoonlijke data van een 'third country' (landen buiten de Europeese Economische ruimte, EER). Als gebruikelijke bescherming zijn we in eenspraak met standaard contractuele clausules van Art. 46 AVG met deze leveranciers. Meer informatie over dit onderwerp is hier gepubliceerd: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en .

Verwijdering/Bezwaar
Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich heeft afgemeld, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. U kunt uw abonnement opzeggen of bezwaar maken tegen verdere mailings per post, zoals vermeld in de brief of in het onderdeel ‘bezwaar’ hieronder. We verwijderen uw persoonlijke gegevens verder uiterlijk automatisch nadat u 24 maanden inactief bent geweest (bijvoorbeeld wanneer u de verzonden kortingsbonnen niet gebruikt).

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

 

3.5. Enquêtes

Doel/ Informatie
Als u meedoet aan een enquête of vergelijkbare campagne, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor hetgeen waar u toestemming voor heeft gegeven. De verzamelde gegevens geven antwoord op de vragen rondom het onderwerp van de enquête of vergelijkbare campagne, zowel als socio-demografische gegevens over uzelf. U kunt meedoen zonder uzelf te moeten identificeren, tenzij dit onderdeel is van de gegeven toestemming.

Ontvangers
Wij geven de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere aangesloten bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners, contractverwerkers (bijv. hosting, call center service providers) in overeenstemming met de vereiste doeleinden (bijv. voor het leggen van contacten, zakelijke correspondentie en klantenservice). Platform/hosting providers hebben toegang tot persoonsgegevens uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als passende waarborg hebben wij met deze aanbieders overeenstemming bereikt over standaardclausules in de overeenkomst op grond van art. 46 AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Verwijdering
Uw gegevens worden verwijderd zodra de enquête of vergelijkbare campagne is voldaan (zie desbetreffende voorwaarden van de actie), op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten en/of verjaringstermijnen moeten worden nageleefd. De gegevens worden gebruikelijk na twee jaar verwijderd.  

Wettelijke grondslag
Art. 6 lid 1 sub b AVG (toestemming).

4. Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door ons wordt beschreven in de volgende beschrijving van de functies. Bij het indienen van voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op beschermenswaardige dwingende redenen op grond waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar informeren via: contactformulier.