Gebruiksvoorwaarden

Gezien het brede scala aan risico's die het internet biedt, vragen we u de volgende algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van onze website in acht te nemen. We hebben deze gebruiksvoorwaarden voor u en onze veiligheid opgesteld. We vertrouwen op uw begrip.

2. Update van gebruiksvoorwaarden

Vanwege lopende technische en juridische innovaties moeten we van tijd tot tijd de bestaande gebruiksvoorwaarden aanpassen en/of bijwerken. Controleer daarom elke keer dat u onze website gebruikt of er een nieuwe versie beschikbaar is. De recentste update is van oktober 2013.

3. Copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, grafieken en audio- en visueel materiaal vallen onder ons eigendom, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt weergegeven. (Lees in verband hiermee de verklaring inzake hyperlinks onder nr. 4). Deze auteursrechtelijke inhoud kan zonder uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt worden voor privégebruik en niet voor publiek of commercieel gebruik (downloads, reproducties, enz.) Wijzigingen aan, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen uitsluitend gemaakt worden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG. 
Het onbevoegde gebruik of misbruik van een geregistreerd handelsmerk of logo van Beiersdorf AG is verboden.

De teksten, foto- en videomaterialen die uitdrukkelijk beschikbaar worden gemaakt voor download op de pagina Voor de pers, mag gratis gebruikt worden voor uitsluitend redactionele doeleinden. Bij fotomateriaal moet u "Beiersdorf AG" als bron vermelden voordat u het materiaal redactioneel gebruikt of reproduceert.

Let op: elke schending van ons copyright of andere intellectueel eigendomsrechten kunnen civielrechtelijke en/of strafrechtelijke consequenties hebben.

4. Afstand van aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van het land dat u op het beginscherm selecteerde op www.beiersdof.com en mag uitsluitend in overeenstemming met alle lokale wetten worden gebruikt. Het materiaal op deze site, waaronder producten, diensten en informatie, kunnen onjuist zijn of niet beschikbaar zijn op een locatie buiten ons rechtsgebied. Als het aanbieden van kortingen, producten of diensten die beschikbaar worden gemaakt of worden gecommuniceerd via de site, verboden wordt door de geldende wet van het land dat u selecteerde, is dit aanbieden ongeldig.  Bezoek www.beiersdorf.com en selecteer uw locatie om naar de juiste website doorverwezen te worden. Er werd veel zorg besteed aan de samenstelling en validatie van de informatie die op deze website is opgenomen. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit ervan.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere providers. Beiersdorf AG is zich niet bewust van de inhoud van websites van derden en neemt geen garantie of aansprakelijkheid op zich voor eventuele illegale inhoud of andere wettelijke schendingen op de websites van derden. Beiersdorf AG zal echter de link of de inhoud direct verwijderen als we ons bewust worden van zulke schendingen van geldende wetten. Deze website is ontworpen om algemene informatie te geven en vervangt in geen geval medisch of professioneel advies. Neem voor dergelijk advies contact op met een art of specialist van uw keuze. Beiersdorf AG neemt geen aansprakelijkheid op zich voor handelingen die uitgevoerd worden op basis van de informatie die op deze website is opgenomen. Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens is voor het risico van de gebruiker. Beiersdorf AG neemt geen aansprakelijkheid op zich voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, voortkomende uit het gebruik van een dergelijke handeling. De verantwoordelijkheid voor de opzettelijke voornemens en grove nalatigheid blijven onaangetast.

5. Slotbepalingen

Als een bepaling van deze voorwaarden illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt in een rechtsgebied, dan blijven de geldigheid of uitvoerbaarheid in dat rechtsgebied van alle andere bepalingen van deze voorwaarden onaangetast. Als u schendingen van wetten op onze website wilt melden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Beiersdorf NV
(17th floor)
De Entrée 99-197
1101 HE Amsterdam
Nederland

Tel: +31(0)88 544-0000

 

Email