Kernwaarden

Onze kernwaarden geven al vanaf het begin af aan onze bedrijfscultuur vorm en zijn nog altijd relevant. Samen met onze strategie vormen zij het baken waar wij op sturen, onze dagelijkse maatstaf, die ervoor zorgt dat onze woorden en daden altijd consequent zijn, door het gehele bedrijf heen.

Zorg

We gedragen ons verantwoordelijk naar onze collega's, consumenten, merken, de samenleving en het milieu toe.

Eenvoud

We streven naar helderheid en consistentie, maken onze beslissingen op doortastende, pragmatische wijze en richten ons op de essentie.

Moed

Wij staan voor gedurfde initiatieven, nemen het voortouw, leren van onze fouten en zien elke verandering als een nieuwe kans.

Vertrouwen

We zeggen wat we bedoelen, komen onze beloftes na en behandelen anderen met respect.