Waarom mensen?

We hebben altijd gezorgd voor het welzijn van ons personeel. We willen een verantwoordelijk bedrijf zijn en daarom is het voor ons ook belangrijk om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van de samenleving. 

Health & Safety medewerkers

Goede werkomstandigheden en praktijken zijn kwesties die in de hele wereld leven. Desondanks worden ze niet op een consistente manier doorgevoerd. Naarmate de mondiale toeleveringsketen uitbreidt en diversifieert, worden deze problemen in toenemende mate ingewikkelder om bij te houden en te monitoren. Daarnaast eisen consumenten steeds meer transparantie en regels voor verantwoordelijk zaken doen. We zijn ervan overtuigd dat de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers van vitaal belang is voor ons bedrijfssucces. We hebben een bedrijfsbreed 'Zero Accidents'-beleid en een proactieve benadering om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers te beschermen. Dit zijn de centrale punten van onze inspanningen - een stevige overtuiging dat ook diep ingebed zit in onze verantwoordelijke organisatiecultuur. Deze betrokkenheid geldt niet alleen voor ons personeel maar ook voor die van onze leveranciers. We willen de werkcondities en praktijken op al onze locaties steeds controleren en herzien. We garanderen dat onze productiefaciliteiten uitgerust zijn met de laatste veiligheidsinrichtingen. Daarnaast ontvangen onze medewerkers regelmatig trainingen in veiligheid op het werk. We bieden een uitgebreide reeks medische diensten en verrijkende promotionele en preventieve gezondheidsactiviteiten aan.

Voor onze leveranciers hebben we een bindende gedragscode opgesteld die onze werknormen beschrijven.

Betrokkenheid werknemer

Tegenwoordig hebben medewerkers een sterke interesse in kwesties over duurzaamheid. Ze willen voor een bedrijf werken dat hun waarden deelt en actief meedoet met hun betrokkenheid bij duurzaamheid. Betrokken zijn bij duurzaamheid wordt een nog belangrijkere eis om werknemers te kunnen aantrekken, te behouden en te motiveren. We zijn ervan overtuigd dat we alleen onze betrokkenheid in duurzaamheid kunnen vergroten met de steun van onze medewerkers. Als onze duurzaamheidsstrategie effectief wil zijn en de doelen ervan bereikt moeten worden, is het van vitaal belang dat onze medewerkers begrijpen wat duurzaamheid zakelijk en privé voor hen betekent en hoe ze actief kunnen bijdragen aan dit proces. Dit leidt dan weer tot meer motivatie en betere prestaties, wat weer voordelig is voor het bedrijf. Daarom zijn we bezig om ontmoetingspunten te organiseren, waar medewerkers hun mening en ideeën over duurzaamheid kunnen uitwisselen. We bieden onze werknemers ook de kans om vrijwilligerswerk te gaan doen om zich verder te ontwikkelen - wat zowel voor het bedrijf als voor hen persoonlijk gunstig is.

Sociale verantwoordelijkheid

In sommige delen van de wereld zien we de armoede stijgen en op wereldniveau zien we dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. In het kader van de economische druk worden bedrijven steeds vaker aangesproken om een grotere rol te spelen in het verhelpen van deze onbalans. Consumenten nemen sociale verantwoordelijkheid steeds vaker mee in hun overweging om een product of dienst van een bedrijf af te nemen en eisen meer informatie over de betrokkenheid van het bedrijf bij deze sociale verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat we als wereldwijd actieve corporatie een actieve rol moeten spelen in de samenleving en een positieve bijdrage moeten leveren. We willen de wereld positief beïnvloeden door activiteiten te ondersteunen die onze merken aanvullen en op de sterke punten van Beiersdorf voortbouwen. Een gezonde gemeenschap is de hoeksteen van een gezonde samenleving. En bedrijven kunnen alleen maar profiteren als ze de gemeenschappen ondersteunen, waarin ze actief zijn. Daarom hebben we een strategisch kader ontwikkeld om te zorgen dat ons werk op dit gebied succesvol en effectief is. Al onze activiteiten in de wereld zijn gebaseerd op het principe 'mensen helpen zodat ze zichzelf kunnen helpen' en voldoen aan de volgende criteria: lokale relevantie, lang leven, win-winbenadering en meetbare impact.

One Team. Living Diversity.

Binnen ons bedrijfsbrede programma 'One Team. Living Diversity.' beheren we al onze activiteiten met betrekking tot diversiteit.