Waarom producten?

We zijn producent van hoogwaardige huidverzorgingsproducten met meer dan 130 jaar onderzoekservaring. Deze kennis is en zal altijd de grootste drijfveer voor ons succes zijn. Ons doel is om hoogwaardige, betrouwbare producten te blijven leveren, terwijl we tegelijkertijd onze invloed op het milieu willen verminderen. 

Grondstoffen

Enkele van onze belangrijkste grondstoffen, zoals fossiele olie, raken uitgeput. Dit heeft invloed op de prijs en de beschikbaarheid van producten. Daarnaast eisten consumenten en beleidsmakers dat we andere grondstoffen gaan gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat onze hoge standaards bij het selecteren van grondstoffen en de veiligheid en effectiviteit van onze formules de belangrijkste redenen zijn waarom consumenten onze merken vertrouwen. Ons doel is tweeledig: aan de ene kant willen we onze hoge standaards hoog houden, en aan de andere kant willen we onze afhankelijkheid van schaarse middelen en onze ecologische voetafdruk verminderen. We denken dat we dit kunnen bereiken met innovatie. Innovatie zorgt voor ons bedrijfssucces op de lange termijn en met innovatie kunnen we al deze problemen het hoofd bieden. We willen dit bereiken door duurzaamheidscriteria in ons onderzoek, bij de inkoop van grondstoffen en in de ontwikkeling van nieuwe formules en toepassingen, op te nemen.

Verpakkingen

De vraag en veiligheidsoverwegingen resulteren vaak in een hoger volume aan verpakking, wat tot grotere afvalstromen leidt. Tegelijkertijd eisen consumenten duurzamere verpakkingen. We zijn ervan overtuigd dat het van vitaal belang is onze consumenten verpakkingen te bieden die veilig en aantrekkelijk zijn. Bovendien willen we de ecologische voetafdruk van onze verpakkingen zo laag mogelijk houden en zorgen voor kostenbesparingen op de lange termijn. Daarom zijn we constant op zoek naar duurzamere alternatieven en naar het verminderen van het verpakkingsmateriaal. We passen de duurzaamheidscriteria 'vermijden, verminderen, hergebruiken en recyclen' toe op al onze verpakkingsinnovaties.

Betrokkenheid van de consument

Een groeiend aantal consumenten verwacht dat bedrijven, waarvan zij producten afnemen, een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Daarnaast zoeken ze naar manieren om zelf hun verantwoordelijkheid voor milieu en samenleving te nemen. We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken met onze consumenten meer kunnen bereiken. We willen de behoeften van onze consumenten beter begrijpen en hen helpen bij het leiden van een duurzamer leven. We willen daarom de relatie met onze consumenten nog meer aanhalen - nu en in de toekomst. Daarom bieden we onze consumenten duurzame productoplossingen en helpen we actief mee aan het bevorderen van een duurzaam leven.